Tylko prawidłowe zainstalowanie alarmu gwarantuje, że jego użytkowanie będzie chroniło mienie czy użytkowników przed rabunkiem lub włamaniem. Jakich błędów nie popełnić przy montażu systemu alarmowego. Oto lista najpopularniejszych:

  • Brak projektu. Tylko pozornie projekt systemu alarmowego nie jest potrzebny. Jeżeli system ma działać poprawnie, to niezbędne jest dokładne rozplanowanie rozmieszczenia poszczególnych urządzeń wchodzących w jego skład. W przeciwnym razie może się okazać, że konieczne będzie wprowadzanie kosztownych poprawek;
  • Błędne rozmieszczenie czujników. Specjaliści nie zalecają rozmieszczenia czujników naprzeciw np. okien. Ponieważ urządzenia te są bardzo wrażliwe, ich nieprawidłowe rozmieszczenie może spowodować wywołanie licznych fałszywych alarmów. By wyeliminować taką sytuację, dobrze skorzystać z pomocy fachowców;
  • System alarmowy nie może zostać rozbudowany. W przypadku, gdy mowa o domu jednorodzinnym, nie można wykluczyć sytuacji, że nie zostanie on w przyszłości rozbudowany. Jeżeli osoby przygotowujące projekt systemu alarmu nie uwzględnią rozwoju technologii lub planów inwestora, to może się okazać, że rozbudowana zainstalowanego systemu jest niemożliwa. To kolejny powód, dla którego wykonanie projektu warto powierzyć osobom zawodowo zajmującym się opracowywaniem systemów alarmowych;
  • Montaż dokonany przez amatora. Zlecenie wykonania instalacji systemu alarmowego osobie, która nie ma o nim większego pojęcia, nie może skończyć się dobrze. Nawet, jeżeli alarm działa, inwestor nie może być pewien, że w trakcie prac nie zostały popełnione błędy, które w przyszłości uniemożliwią np. rozbudowę systemu alarmowego;
  • Brak awaryjnego zasilenia. Zwarcie czy przerwa w dostawie energii elektrycznej nie powinny spowodować, że system alarmowy przestanie działać. Specjaliści doskonale wiedzą, jak ważne jest zastosowanie awaryjnego zasilenia;
  • Łatwy dostęp do centrali alarmowej. Nie chodzi oczywiście o to, by centrala alarmowa znajdowała się w miejscu trudnodostępnym, ale o to, by osoba nieupoważniona nie miała do niej ułatwionego dostępu. Z myślą o wygodzie użytkowników i tym, by np. włamywacz musiał się natrudzić, by znaleźć centralę alarmową, niezbędne jest przemyślenie miejsca, w którym zostanie ona zamontowana.

Powyższe błędy są najczęstszymi, ale nie wyczerpują listy błędów. Na wymienione warto jednak zwrócić szczególną uwagę tak, by nie okazało się, że zainstalowany system alarmowy nie spełnia swojej podstawowej funkcji – nie chroni w należyty sposób mienia i osób.