Przed nabyciem systemu alarmowego warto zapoznać się z ofertą sklepów specjalizujących się w ich sprzedaży. Znając rodzaje alarmów, można wybrać najlepszy. Co proponują producenci takich urządzeń?

Na system alarmowy składa się wiele urządzeń. Połączenie ich w całość pozwala na bieżąco informować użytkowników o zagrożeniu. W zależności od tego, gdzie alarm zostanie zamontowany i jaki będzie jego cel, producenci dokonują podziału oferowanych urządzeń. Zastosowane klasyfikacje mają uzasadnienie – zainteresowani zakupem mogą dobrać system alarmowy do własnych oczekiwań i przy okazji zaoszczędzić. Rozbudowane systemy alarmowe są bowiem znaczenie droższe niż prostsze, które z powodzeniem można zastosować w lokalach mieszkalnych.

Norma Europejska PN-EN 50131

Gdzie szukać informacji na temat podziału dostępnych systemów alarmowych? Podstawowym źródłem jest Norma Europejska PN-EN 50131. W opracowanym przez specjalistów dokumencie znalazły się m.in. informacje o klasach bezpieczeństwa. Poszczególne wyodrębniono, biorąc pod uwagę znajomość osób trzecich o systemach alarmowych. W efekcie dokonano podziału systemów alarmowych na cztery klasy:

  • Alarmy należące do klasy A – są zaprojektowane z myślą o ochronie dóbr niewielkiej wartości, których ewentualną kradzież można zastąpić. Alarmy należące do grupy A są najprostszymi alarmami – specjaliści nie będą mieli problemu z ich ominięciem;
  • Alarmy zaliczane do klasy B – są przeznaczone do ochrony dóbr (które można zastąpić w przypadku kradzieży), dokumentów i zabytków występujących w wielu egzemplarzach. Takie systemy są bardziej skomplikowane niż systemy należące do klasy A, ale ich wyłączenie przez osoby nieupoważnione znające temat alarmów również nie będzie problemem;
  • Alarmy z klasy C – to alarmy, których budowa jest skomplikowana. Ominięcie alarmu z klasy C wymaga sporej wiedzy z zakresu budowy systemów alarmowych. Alarmy należące do tej klasy są przeznaczone do ochrony wartościowych dóbr czy przedmiotów posiadających wartość zabytkową. W tej klasie znajdują się również alarmy chroniące zdrowie i życie użytkowników;
  • Alarmy klasyfikowane w klasie S – to najbardziej skomplikowane pod względem budowy alarmy. Są one przeznaczone do ochrony mienia bardzo dużej wartości i niepowtarzalnych zabytków czy dokumentów, których kradzież mogłaby negatywnie wpłynąć np. na obronność kraju.

Nabywając alarm, powinniśmy mieć na uwadze powyższy podział. Określając grupę systemów alarmowych, która nas interesuje, możemy wybierać wśród konkretnych produktów. Wykorzystanie podziału alarmów przy wybieraniu konkretnego, również powinno pomóc zaoszczędzić pieniądze – w ten sposób można uchronić się przed zakupem alarmu wyższej klasy.

Osoby, które nie wiedzą, jaki alarm sprawdzi się u nich, powinny zasięgnąć opinii specjalistów. Tacy mogą dokładnie przeanalizować potrzeby inwestora i dokonać szczegółowego rozplanowania elementów wchodzących w skład systemu alarmowego. Zdecydowanie odradza się samodzielny zakup systemu klasyfikowanego do jednej z powyższych klas przez osoby niemające wiedzy z zakresu alarmów.

Przewodowe czy bezprzewodowe?

Alarmy dostępne w sklepach można podzielić nie tylko z uwagi na znajomość osób trzecich o systemach alarmowych. Innym, często stosowanym podziałem jest klasyfikowanie systemów alarmowych z uwagi na to, jak są połączone elementy wchodzące w ich skład. W ten sposób wyróżnia się systemy alarmowe przewodowe i bezprzewodowe.

Systemy alarmowe przewodowe to klasyczne systemy, w których poszczególne elementy są połączone przewodami. Współcześnie są one coraz mniej popularne głównie z uwagi na minusy, które są zauważane w takich systemach. Montaż systemu przewodowego wiąże się bowiem często z koniecznością kucia ścian i układania kabli. Problem pojawia się wówczas, gdy część elementów wchodzących w skład alarmu ulega zniszczeniu. Wówczas może się okazać, że naprawienie usterki lub wymiana elementów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia remontu.

W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają systemy alarmowe bezprzewodowe. Elementy wchodzące w ich skład są połączone ze sobą drogą radiową, co oznacza, że nie ma konieczności nabywania przewodów. Takie rozwiązanie gwarantuje również możliwość szybkiego wymienienia elementów, które uległy zepsuciu. Systemy alarmowe bezprzewodowe nie są jednak pozbawione wad. Trzeba pamiętać, że ich zakup wiąże się z konkretnym wydatkiem. Wysokie koszty składają się również na eksploatację – większość takich systemów jest zasilana bateriami, które należy systematycznie wymieniać.

Pierwszą decyzją każdej osoby myślącej o alarmie powinno być zdecydowanie, czy zamontowany na terenie nieruchomości system alarmowy będzie przewodowy czy bezprzewodowy. W przypadku nieruchomości dopiero budowanych, przewodowy system alarmowy można bez trudu uwzględnić i tym samym ukryć wszystkie zastosowane przewody.

Podział z uwagi na budowę alarmu

Alarmy dostępne na rynku można podzielić również z uwagi na sposób ich budowy. Biorąc pod uwagę to kryterium, można wyróżnić alarmy przeznaczone wyłącznie do informowania właścicieli nieruchomości o włamaniu i alarmy do zadań specjalnych. Te drugie to alarmy, które poinformują nie tylko o włamaniu, lecz także np. pożarze czy zalaniu mieszkania wodą. Ponieważ producenci stosują nowoczesne rozwiązania, o każdym zdarzeniu właściciel zostanie poinformowany innym alarmem. W praktyce takie systemy alarmowe są bardzo praktyczne.

Obok alarmów włączających się w przypadku włamania czy pożaru, nie można zapomnieć o takich, które pozwalają również sterować np. ogrzewaniem czy oświetleniem domu. Ponieważ są one bardzo rozbudowane i drogie, nie wszyscy właściciele nieruchomości decydują się na ich montaż. Najczęściej systemy alarmowe wyposażone w wiele funkcji są montowane w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej.

Który alarm wybrać? W przypadku niewielkich mieszkań w zupełności sprawdzi się prosty system alarmowy lub ewentualnie system informujący dodatkowo np. o zalaniu mieszkania. Właściciele firm czy dużych nieruchomości, powinni rozważyć możliwość zamontowania droższego, ale również wielofunkcyjnego systemu alarmowego.

Jakie strefy będzie chronił alarm?

Podziału alarmów można dokonać, biorąc pod uwagę również rodzaj przestrzeni, którą będą one chroniły. W ten sposób wyróżnia się alarmy przeznaczone do następujących stref:

  • Wewnętrznych – są stosowane we wnętrzach budynków. Takie alarmy chronią przed dostaniem się na teren budynku osób niepożądanych;
  • Zewnętrznych – mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenie budynku. Alarmy przeznaczone do montażu na murach czy bramach, są odporne na działanie czynników atmosferycznych.

Właściciele nieruchomości – zarówno prywatnych, jak i zakładów pracy – często decydują się na zastosowanie systemu alarmowego pozwalającego stworzyć ochronę zarówno wewnątrz budynku, jak i na obszarze wokół niego.

Powyższy podział alarmów nie jest wyczerpujący. Producenci systemów alarmowych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i oferują coraz bardziej ciekawe rozwiązania z tego zakresu. W efekcie osoby zainteresowane nabyciem alarmu i zbudowaniem ochrony, mają wiele możliwości.