Rok 2014 był krytyczny dla technologii plazmowej. Zaprzestano wtedy produkcji telewizorów wyświetlających obraz przy użyciu plazmy. Producenci wspólnie doszli do wniosku, że oferowane przez nich produkty są zbyt drogie i…