Alkomat jest to urządzenie, które może być wykorzystywane nie tylko przez policję, ale także jako istotne źródło informacji dla kierowcy. Dzięki wyposażeniu się w alkomat domowy, będziemy mogli w szybki sposób przeprowadzić test i dzięki temu zorientować się czy możemy wsiąść za kierownicę i prowadzić samochód.

Czym jest alkomat i jakie są jego rodzaje?

Zasada działania alkomatu nie jest skomplikowana. W tym przypadku należy dmuchnąć w ustnik przyrządu, który z wykorzystaniem specjalnych czujników pozwoli ustalić, czy i w jakim stężeniu w wydychanym powietrzu znajduje się alkohol. W zależności od metody wykrywania alkoholu wyróżnić można trzy rodzaje alkomatów:

 • wyposażone w sensor półprzewodnikowy – ta technika stosowana jest w urządzeniach najtańszego typu. W sytuacji, w której w wydychanym powietrzu obecny jest alkohol, dochodzi do utleniania się powierzchni elektrody. Fakt ten przyczynia się do zwiększenia przewodności półprzewodnika. Jednakże podkreślić należy, że sposób ten nie jest skuteczny, gdyż niejednokrotnie dochodzi do zafałszowania wyników. Do takiego rezultatu może doprowadzić zapalony papieros bądź spożyte lekarstwo tuż przed dokonaniem pomiaru.
 • posiadające sensor elektrochemiczny – jest to najbardziej popularna technika wykrywania alkoholu. Urządzenia tego rodzaju wykorzystywane są przez policję, a także niektóre organizacje. Sensor złożony jest z pewnych związków chemicznych wchodzących w reakcję z alkoholem. Wynikiem tego powiązania jest kwas octowy, który przyczynia się do wytworzenia prądu elektrycznego.
 • z sensorem spektrofotometrycznym – określone urządzenia należą do najdroższych alkomatów o charakterze stacjonarnym. Dzięki nim można uzyskać najdokładniejsze wyniki, które mogą być wykorzystywane jak materiał dowodowy w sądzie. Funkcjonowanie oparte jest na stosowaniu podczerwieni.

Jaki alkomat wybrać?

Zastanawiając się nad kwestią dotyczącą tego jaki alkomat kupić, poza wyborem rodzaju urządzenia warto także zwrócić uwagę na elementy mające wpływ na jakość testu. Wśród tych parametrów wymienia się:

 • tryb pracy – praca tego rodzaju urządzeń odbywać się może w dwóch trybach, a mianowicie pasywnym oraz aktywnym. W przypadku do pierwszego z wymienionych należy zbliżyć alkomat do ust określonej osoby. Przyrząd na podstawie niewielkiej próby określa czy w wydychanym powietrzu występuje alkohol. W trybie aktywnym natomiast potrzebne jest aktywne uczestnictwo badanego, a więc wciągnięcia powietrza oraz silnego dmuchnięcia przez kilka sekund w ustnik urządzenia. Metoda ta jest dokładniejsza.
 • wielkość czujnika – mniejszy czujnik to mniej dokładny wynik. Rezultat ten związany jest z analizą mniejszej próby powietrza. W tym przypadku, w specyfikacji urządzenia sprawdzić powinniśmy informację dotyczącą „zakresu błędu”. Poziom, który jest tu dopuszczalny to maksymalnie 0,1 promila (bądź 10%).
 • zakres pomiaru – są to wartości w promilach. Podstawowe modele alkomatów dają możliwość określenia stężenia alkoholu od 0 do 2 promili. Najlepszy alkomat natomiast pozwala na pokazanie wyniku nawet do 6 promili.
 • czujnik przepływu powietrza – określony sensor powinien występować w każdym alkomacie. Dla właściwego przeprowadzenia testu należy wdmuchać do urządzenia określoną ilość powietrza (1,2l). To pozwoli na podanie wiarygodnych wyników. Czujnik przekazuje informacje czy pobrana została odpowiednia ilość powietrza.
 • ilość pomiarów – opisywane urządzenia ulegają zużywaniu albo rozregulowaniu po wykonaniu określonej liczby badań. W związku z powyższym, należy uzyskać informację dotyczącą tego, ile razy można przeprowadzić test przed następną wymianą czujnika bądź kalibracją. Dłuższa żywotność, to większa korzyść pod względem ekonomicznym. Kalibracja alkomatu wykonywana jest najczęściej sklep, w którym dokonaliśmy zakupu urządzenia. Czynność ta jest płatna, a koszt kształtuje się w granicach od 50 do 100 zł. Podkreślić należy fakt, że nie każde urządzenie może być poddane kalibracji. Ta zasada dotyczy najtańszych alkomatów obecnych na rynku.
 • wyświetlacz – gdy pragniemy poznać dokładny rezultat, przyrząd powinien mieć chociaż mały wyświetlacz. Alkomaty z najniższej półki pozwalają na wskazanie tylko zakresu, nie wyświetlają wartości liczbowej. Nie zapewnia to możliwości określenia jak duże stężenie alkoholu obecne jest w powietrzu. Dobry alkomat ma duży wyświetlacz i niejednokrotnie pokazuje informacje dodatkowe.
 • ustnik – zdecydowana większość urządzeń powinna posiadać ustnik pozwalający na wdmuchanie powietrza bezpośrednio do alkomatu i uzyskanie dokładnego wyniku pomiaru.

Alkomat – funkcje dodatkowe

Podstawowe funkcje dodatkowe występujące w alkomatach:

 • samodzielna wymiana czujnika – określona opcja chroni przed poniesieniem dodatkowych kosztów po zużyciu sensora,
 • pamięć pomiarów – funkcja pozwala na zapamiętanie ostatnich wyników uzyskanych podczas badań.

Ile kosztuje alkomat?

Koszt związany z zakupem alkomatu kształtować się może na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, a nawet wartość kilku tysięcy złotych. Tańsze modele elektroniczne najczęściej wyprodukowane są z niskiej jakości materiałów. Co więcej, są mniej dokładne, a także nie mają czujnika przepływu powietrza. Wyposażone są również w czujniki o charakterze półprzewodnikowym wyróżniające się słabszą dokładnością pomiaru.

Najlepsze alkomaty to duża precyzja i dokładność przeprowadzonych testów,a więc mniejszy zakres błędów. Cena urządzenia uzależniona jest ponadto od tego, czy posiada ono atesty, które są gwarancją wiarygodnych wyników.

Podsumowując podkreślić należy fakt, że najbardziej wiarygodnym i dokładnym urządzeniem jest alkomat policyjny.

Alkomat – Ranking 2022